Liberté, égalité, solidarité!

Мы считаем, что требования, которые выражают «Жёлтые жилеты», актуальны для всего мира – социальная справедливость, благосостояние людей труда, ответственность должностных лиц и государственных служащих перед обществом.

Коррумпированные элиты себя полностью дискредитировали. Проводя грабительскую политику, они защищают свою власть насилием – так происходит повсеместно. В том числе и во Франции, где президент Макрон публично заявляет о «нулевой терпимости» ко всем участникам протестов.

Внимательно наблюдая за происходящим, мы не можем проигнорировать события, имеющие важное значение для всей Европы, и выражаем свою солидарность с гражданами Франции и движением «Жёлтые жилеты».

В субботу, 15 декабря, в знак благодарности французскому народу мы примем участие в пятиминутном флэш-мобе у посольства Франции. Достаём из машин жёлтые жилетки, ставшие символом протеста, одеваем их и делаем фотографию у дипломатической миссии. Начало – в полдень, в 12:00. Желающие могут присоединиться.

Посольство находится по новому адресу – ул. Букурешть, 106. Обратите внимание, что на сайте посольства указан старый адрес.


Considerăm că solicitările înaintate de „Vestele Galbene” sunt actuale pentru întreaga lume – echitate socială, bunăstarea oamenilor muncii, responsabilitatea funcționarilor publici și guvernanților în fața societății.

Elitele corupte s-au discreditat totalmente. Desfășurând o politică hoțească, aceștia își apără puterea prin violență – așa se întâmplă pretutindeni. Inclusiv, în Franța, unde președintele Macron a declarat public despre „toleranță zero” față de toți participanții la proteste.
Analizând atent evoluția evenimentelor, nu putem ignora evenimentele de o importanță majoră pentru toată Europa și ne exprimăm solidaritatea cu cetățenii Republicii Franceze și mișcarea „Vestele Galbene”.

Sâmbătă, 15 decembrie, în semn de solidaritate cu poporul francez, vom participa la un flash-mob de cinci minute în fața Ambasadei Franței. Scoatem din mașini vestele galbene, care au devenit un simbol al protestelor, le îmbrăcăm și facem o poză în fața misiunii diplomatice. Evenimentul va avea loc la ora 12:00. Toți doritorii sunt invitați să se alăture.

Ambasada Franței se află pe strada București, 106. Atrageți atenția asupra faptului că pe site-ul ambasadei este indicată adresa veche.

vive la resistance


We believe that demands wich are expressed by ”Yellow vests” as social justice, welfare of working people are common for us all.

Corrupt elites have completely discredited themselves. By promoting a predatory policy, they defend their power using violence — this is happening everywhere. Including France, where President Macron declared “zero tolerance” to all protesters.

We can’t ignore this events which are important for whole Europe, and we express our solidarity with people of France and ”Yellow vests”. 


Еще интересное